آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

افسانه شیرین کارنامه اردشیر بابکان

محمدرضا یوسفی

ادبیات کهن

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرهنگ عربی به فارسی ترجمان

هوشنگ ااستادی

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ اسلام

مدیریت عقیدتی سیاسی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

ضحاک

محمد رضا شمس

داستانهای اساطیری

دبستان پسرانه

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

دبیرستان دوره اول دخترانه

گلی از بوستان خدا

سید مهدی حجتی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

کتابی پراز اتفاقات

دبیرستان دوره اول دخترانه

شیعه کیست و تشیع چیست؟

محمد جواد مغنیه

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

شبح سیاه

طاهره ایبد

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

اندیشه بسیج

علی رضایی

آموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

میلکا طاهری

مسابقه: مسابقات قهرمانی میدی والیبال دختران

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

رادين سعادتمند كلواني

1392/08/06

دبیرستان دوره اول دخترانه

آيسا دلشاد

1385/08/02

دبستان پسرانه

رايان خوش خواهش

1390/08/06

دبستان دخترانه

سيده هستي حسني صفت

1388/08/03

دبستان دخترانه

كيانا عبدل پناه كيوي

1388/08/07

دبستان دخترانه

ساقي وطن دوست شيجاني

1387/08/06

دبستان پسرانه

اميرعلي گفتاري شمالي

1389/08/06

دبستان پسرانه

مسيحا خسروي چهارخانه سر

1392/08/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سودا سميعي

1382/08/04