آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

توسعه حقوق زن

سیدعلی میر ابراهیمی

حقوق زن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ جامع بندرانزلی جلد(1،2)

عزیز طویلی

تاریخی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

داستانهای اساطیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرصت سبز

عباس رسولی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سلمان فارسی

جواد محدثی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حدیث جاودانگی

حسن عسکری راد

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقدی نو برشهادت وهابیت

فریدون طیوری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اخلاق نبوی

مدیریت عقیدتی سیاسی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرواز عارفانه

فرزاد رضائی-فریدون طیوری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راه روشن

م.ر.جویباری

مذهبی

دبستان پسرانه سما

سلیمان و حیوانات جنگل

محمود میرزایی دلاویز

داستان های تخیلی

دبستان پسرانه سما

قصه هایاستنلی

ویلیام بی

معرفی مشاغل

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

رها رضایی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات شطرنج منطقه ای

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بختیاری

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کمند کیوانفر

مسابقه: مسابقات بدمینتون

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیناز عشوری زاد

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حلیا صانعی مقدم

مسابقه: شنا ماده 50 قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش مومیایی

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کمند کیوانفر

مسابقه: مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لنا نادری

مسابقه: مسابقات تکواندو به مناسبت هفته تربیت بدنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمنا شیرزاد

مسابقه: مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا برودتی

مسابقه: مسابقات زیمناستیک

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي رودسري

1385/12/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه نيك سيماسامياني

1384/12/06

دبستان پسرانه سما

كيارش رفيعي

1385/12/06

دبستان دخترانه سما

مانيا نعمتي پور

1388/12/07

دبستان پسرانه سما

اميررضا شيرين بشمني

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طهماسي وند

1385/12/01

دبستان پسرانه سما

ياسين سردار احمدي

1390/12/08

دبستان پسرانه سما

مهبد اخوان حسن آبادي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما

نوشا عبدولي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

حديثه سماك اماني

1384/12/04