آخرین اخبار مدارس


05 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

04 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

04 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

28 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

من و کتاب؟شوخی می کنی

.........

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه

مفاتیح الجنان

عباس قمی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شاهزاده خوشبخت و داستان های دیگر

اسکار وایلد

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

شهبازان قله های ادب پارسی

سید علی شاهری لنگرودی

ادبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

شیعه کیست و تشیع چیست؟

محمد جواد مغنیه

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

کتاب نگارش

حسین حسینی نژاد

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه

دنیای جوان

علامه سید محمدحسین فضل الله

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه

قصه های شب مادربزرگ

انیسه کریمی

داستانهای کوتاه مذهب

دبستان دخترانه

نیم کیلو باش ولی خودت باش!

سعید گل محمدی

خودشناسی-داستان اخل

دبیرستان دوره اول دخترانه

آئین زندگی

دیل کارنگی

علمی و پژوهشی

دبستان پسرانه

قصه های مثنوی

جلال الدین محمدبن محمد مولوی

قصه های مثنوی

دبستان پسرانه

قصه هایاستنلی

ویلیام بی

معرفی مشاغل

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه

آیلین خداشناس

مسابقه: داستان نویسی پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

صبا کردی زاد

مسابقه: جشنواره جوان خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مینا میرزاجانی

مسابقه: مسابقات شطرنج انفرادی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

آتنا محبعلی زاده

مسابقه: جشنواره عکاسی هوای هممدیگر را داشته باشیم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

شاینا شرف پور

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهر آراء صدیقی مقدم

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

میلکا طاهری

مسابقه: مسابقات قهرمانی میدی والیبال دختران

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمدرضا حیدرپور

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

هلن اکبری

مسابقه: مسابقات هان مادانگ قهرمانی استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

مینا میرزاجانی

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

هلیا ارمودلی

مسابقه: مسابقات شطرنج انفرادی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه

هلیا ارمودلی

مسابقه: مسابقات شطرنج تیمی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

فراز شبانكاره مقدم

1388/01/17

دبستان پسرانه

محمدسام عساكر كوهي

1393/01/19

دبستان دخترانه

عسل بهروز

1389/01/16

دبیرستان دوره اول دخترانه

سيده هستي سجودي ضيابري

1385/01/20

دبستان دخترانه

تارا جلالي راد

1387/01/18

دبستان دخترانه

افسون غلامرضايي

1390/01/21

دبستان پسرانه

دانيال روزبه

1388/01/21

دبستان دخترانه

سيده آيرين طاهايي

1386/01/21

دبستان پسرانه

سيدكيان حسني

1392/01/18

دبستان دخترانه

سيد آيتك طاهايي

1386/01/21

دبستان پسرانه

اميرعباس وسائيلي

1393/01/20

دبستان پسرانه

محمدرضا عبدلي

1389/01/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه

مهشيد گچ كار متهور

1381/01/18

دبستان دخترانه

عسل رضايي سرحوضكي

1388/01/21

دبستان پسرانه

ارشام كريمي كليماني

1391/01/22

دبستان دخترانه

كارين كي مرام

1388/01/19

دبستان دخترانه

حنا صالح جو

1389/01/20