آخرین اخبار مدارس


01 آباندبستان دخترانه سما

29 مهردبستان پسرانه سما

29 مهردبستان پسرانه سما

26 مهردبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ فارسی(6جلد)

دکتر محمد معین

فرهنگ فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حضوری کوتاه در سرزمینی بلند

دکتر محمدتقی یونسی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

کتابی پراز اتفاقات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیشگویی ها و آخر الزمان(جلد1و2)

اسماعیل شفیعی سروستانی

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ آوایی فارسی

گیتی دیهیم

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چهره نگاری دنیا

فرشته ساری

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اندیشه بسیج

علی رضایی

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ دانشگاهی رهنما(جلد 1،2)

پرویز بیرجندی

انگیسی_فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مدرسه فهمیده ها

رروح الله مالمیر

جنگ ایران و عراق

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انتخابات مجلس شورای اسلامی

اداره کل تدوین

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حوصله‌ام پیش تو جا مانده است

مریم زندی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

توصیه ها و هشدار ها

حمید کمالی اردکانی

آموزشی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حامديان

1385/08/02

دبستان دخترانه سما

دنيا آسا

1387/08/06

دبستان دخترانه سما

سيده هستي حسني صفت

1388/08/03

دبستان دخترانه سما

كيانا عبدل پناه كيوي

1388/08/07

دبستان دخترانه سما

آيسا دلشاد

1385/08/02

دبستان پسرانه سما

رايان خوش خواهش

1390/08/06