آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 آباندبستان پسرانه سما

30 آباندبستان دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شب مادربزرگ

انیسه کریمی

داستانهای کوتاه مذهب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه ای از نکات مفید به سوی موفقیت ،همراه با اصو

ممحوده مولایی

راه ورسم زندگی

دبستان پسرانه سما

چگونه به کودک خود نه بگوییم

ویل ویلكاف

تربیتی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

اساطیری ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

کتابی پراز اتفاقات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

اتفاقات عجیب

دبستان پسرانه سما

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبستان پسرانه سما

درمان اختلالات خواندن

دکتر مصطفی تبریزی

آموزشی والدین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

داستانهای اساطیری

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آیناز عشوری زاد

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ستایش مومیایی

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش بختیاری

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

لنا نادری

مسابقه: مسابقات تکواندو به مناسبت هفته تربیت بدنی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نازنين نوروز مقدم آبكنار

1385/08/23

دبستان پسرانه سما

كارن حقاني فر

1386/08/27

دبستان پسرانه سما

اميررضا درواح

1389/08/26

دبستان دخترانه سما

مينا ميرزاجاني

1389/08/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دريا كشوري

1380/08/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه خطي زاده

1379/08/30

دبستان دخترانه سما

هستي قنبرپور ويشكائي

1389/08/23

دبستان پسرانه سما

آريا محمدي

1388/08/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه عليزادسياه خاله سر

1389/08/25

دبستان دخترانه سما

مطهره خباز غازيان

1387/08/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه يگانه اولادآدم

1382/08/27