آخرین اخبار مدارس


21 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

21 آذردبستان دخترانه سما

21 آذردبستان دخترانه سما

20 آذردبستان پسرانه سما

19 آذردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زنان بدانند

گروه تحقیق و پژوهش

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ دانشگاهی رهنما(جلد 3)

دکتر پرویز بیرجندی

علمی و پژوهشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قورباغه را ببوس

برایان تریسی

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کتاب نگارش

حسین حسینی نژاد

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ فارسی (فشرده دوره 6جلد)

دکتر محمد معین

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کبوتر سفید کنار آینه

احمدرضا احمدی

داستان‌های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دژ هوش ربا

شکوه السادات خونساری نژاد

داستان های مثنوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسلام و نیازهایمان

مرتضی مطهری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قصه های شب مادربزرگ

انیسه کریمی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ معاصر هزاره(جلد1،2)

علی محمد حق شناس

انگلیسی_فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

افسون غلامرضایی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه خدادادی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آروین عبادی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیکا طاهری

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمنا شیرزاد

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

صدرا حقدوست

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ملیکا آرش

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه غفارپور

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحافظ طهماسی وند

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

پانیذ راحت طلب

مسابقه: مسابقه فرهنگی و هنری(کتابخوانی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا برودتی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

شميلا قنبرزاده

1385/09/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سودا افرنچه

1381/09/26

دبستان پسرانه سما

محمدجواد حق شناس

1388/09/24

دبستان پسرانه سما

آروين اسدي

1386/09/27

دبستان دخترانه سما

زهرا ميرمحمدي

1388/09/26

دبستان دخترانه سما

هليا رحمتي علي آبادي

1390/09/30

دبستان دخترانه سما

نازنين فاطمه مهرآرا

1386/09/30

دبستان دخترانه سما

كوثر حقدوست مقدم

1386/09/26

دبستان پسرانه سما

احسان صادقي اوجقاز

1389/09/28

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيناز علي دوست چلنبر

1381/09/25

دبستان دخترانه سما

مليكا طاهري

1385/09/28