آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خوشا پرکشیدنت

مبینا عزیزی

شهادت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حوصله‌ام پیش تو جا مانده است

مریم زندی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

اتفاقات عجیب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

قصه هایاستنلی

ویلیام بی

معرفی مشاغل

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب را چطور بايد خواند؟

.........

کتاب راچطوربایدخواند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

اساطیری ایرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر من را برد؟

دکتر اسپنسر جانسون

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا آقازاده

1380/07/01

دبستان دخترانه سما

آوا علي جان زاده

1386/07/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه رسولي كومله

1385/07/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه نيكواحمدگورابي

1381/07/01

دبستان دخترانه سما

مانا عليزاده

1384/07/07