آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گزیده ابیات معاصر

محمود استاد محمد

علمی و پژوهشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلی از بوستان خدا

سید مهدی حجتی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلید دانش(جلد 2)

کاظم طلایی

فرهنگ نامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قطره ای از دریا

مرکز تحقیقاتی اسلامی

معارف قرآن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مناجات نامه

خواجه عبدالله انصاری

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های دلنشین 1

هانس کریستین اندرسن

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نظام حقوق زن در اسلام

مرتضی مطهری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دماغ شاه

محمدعلی افراشته

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ ریاضیات

عین ا... پاشا

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

اساطیری ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های قرآن

معصومه بیگم آزرمی

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آریانا بی طمع

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش مومیایی

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

متینه امدادی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهشید گچ کار متهور

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نحبوبه نیکو احمد گورابی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه نیکو اجمد گورابی

مسابقه: تفسیر

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقیه بینا تملی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا برودتی

مسابقه: مسابقات زیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

هادی صادقی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیلوفر جلوه

مسابقه: سرود

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محراب ملائي تملي

1389/04/04

دبستان دخترانه سما

نورا بشيري

1385/04/04

دبستان پسرانه سما

ايليا اختياري

1386/04/01

دبستان دخترانه سما

مليكا شعباني ليچايي

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرعطا زندي

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

هليا اكبري علي آباد

1385/04/07

دبستان پسرانه سما

پاتيرام صفدري

1388/04/01