آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حکمت های گمشده در تربیت

عبدالعظیم کریمی

علمی و پژوهشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر من را برد؟

دکتر اسپنسر جانسون

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرسش به پرسش های جوانان

اسدالله محمدی نیا

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دژ هوش ربا

شکوه السادات خونساری نژاد

داستان های مثنوی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قله ها و دره ها

دکتر اسپنسرجانسون

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جلوه اسلام

زهرا مولائی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اندیشه بسیج

علی رضایی

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ فارسی(6جلد)

دکتر محمد معین

فرهنگ فارسی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

متینه امدادی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان صادقی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

معصومه حبیبی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش بختیاری

مسابقه: مسابقات قهرمانی تکواندو

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا آسوده

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه نیک نژاد

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مائده خداترس

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا آسوده

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رقیه بینا تملی

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمنا شیرزاد

مسابقه: مسابقات آمادگی جسمانی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوگند خیری

مسابقه: سرود

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زینب مطلوبی

مسابقه: سرود

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محراب ملائي تملي

1389/04/04

دبستان دخترانه سما

مليكا شعباني ليچايي

1387/04/06

دبستان پسرانه سما

اميرعطا زندي

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

نورا بشيري

1385/04/04

دبستان پسرانه سما

پاتيرام صفدري

1388/04/01

دبستان دخترانه سما

هليا اكبري علي آباد

1385/04/07

دبستان پسرانه سما

ايليا اختياري

1386/04/01