آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

13 فروردیندبستان پسرانه سما

12 فروردیندبستان پسرانه سما

28 اسفنددبستان دخترانه سما

27 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سراج منیر

محمدرضا زاده

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهنامه فردوسی به نثر

سیدعلی شاهری لنگرودی

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیای جوان

علامه سید محمدحسین فضل الله

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلی از بوستان خدا

سید مهدی حجتی

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روح کانترویلا و دو داستان دیگر

اسکار وایلد

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

درغیاب استعاره

سینا جهاندیده

ابعاد زیباشناسی

دبستان پسرانه سما

چگونه فرزندی خلاق داشته باشیم

وین دایر

تربیتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اندیشه بسیج

علی رضایی

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوب پرایم،ورشکستگی جهان؟

فیلیپ وایشتر

رکود اقتصادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فنون موفقیت در تحصیل و راهیابی به دانشگاه

عسگری اصغری گنجی

مطالعه و یادگیری

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پنجره ای روبه فردا

رضا رئیسی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

در کوچه باد می آید

فروغ فرخ زاد

داستان،شعر و گفتگو

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

صدرا حقدوست

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

تمنا شیرزاد

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمتی

مسابقه: ژیمناستیک - حرکات زمینی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسترن صفری

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرحافظ طهماسی وند

مسابقه: کاراته

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه غفارپور

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

النا محمدی

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان صادقی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

سیده آیرین طاهایی

مسابقه: مسابقه فرهنگی و هنری(کتابخوانی)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ارغوان رهبر

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا برودتی

مسابقه: مسابقه ژیمناستیک - پرش خرک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

هادی صادقی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

وانيا احمدي

1391/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيناز باغبان نوروز

1383/02/07

دبستان پسرانه سما

رادين فلاح

1388/02/05

دبستان دخترانه سما

ساغر عفت خواه لله كاء

1389/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده طاهري شيشه گورابي

1382/02/02

دبستان دخترانه سما

مهديس اعتمادي

1386/02/05

دبستان دخترانه سما

پرنيان سودبخش

1386/02/05

دبستان پسرانه سما

بنيامين اباذري

1388/02/03

دبستان دخترانه سما

هليا امير حمزه ئي

1392/02/01

دبستان دخترانه سما

باران امامي بهمبري

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

سيده هستي موسوي ناصراني

1389/02/02

دبستان دخترانه سما

آوينا فلاحتي سنگاچين

1388/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه صبوري اسلامي

1380/02/01

دبستان دخترانه سما

ساغر باد پيماي بشمن

1387/02/08

دبستان دخترانه سما

آويسا فلاحتي سنگاچين

1388/02/07