آخرین اخبار مدارس


30 اسفنددبستان دخترانه سما

29 اسفنددبستان دخترانه سما

24 اسفنددبستان پسرانه سما

24 اسفنددبستان دخترانه سما

24 اسفنددبستان دخترانه سما

15 اسفنددبستان دخترانه سما

18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبستان پسرانه سما

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خوشا پرکشیدنت

مبینا عزیزی

شهادت

دبستان پسرانه سما

قصه هایاستنلی

ویلیام بی

معرفی مشاغل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چه کسی پنیر من را برد؟

دکتر اسپنسر جانسون

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر من را برد؟

دکتر اسپنسر جانسون

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهنامه فردوسی به نثر

سیدعلی شاهری لنگرودی

حماسی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آیناز عشوری زاد

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات استانی شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

کارین کی مرام

مسابقه: بسکتبال

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بختیاری

مسابقه: تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیسا صیادی

مسابقه: در مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو در جمع 30 در

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سید زهرا بدری

مسابقه: در زمینه مکعب روبیک

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم نعمتی

مسابقه: مسابقه عکاسی تاریخ شهرمن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هیوا شوقی

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /رشته کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هلیا صانعی مقدم

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /رشته کرال سینه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نازنین فاطمه مهر آرا

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات استانی طناب زنی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه شهربانویی

مسابقه: مسابقات قراِئت قرآن

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده آیه موسوی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده آیه موسوی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده زهرا بدری

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا بدری

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريا صيادطلايي

1383/01/11

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سكينه - بزرگسال پير قاسمي

1378/01/15

دبستان پسرانه سما

اميرعلي گورابجيري

1390/01/09

دبستان پسرانه سما

ياشار حسني

1390/01/12

دبستان دخترانه سما

يكتا پير شالكوهي

1386/01/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه بالادوست كسمائي

1379/01/11

دبستان دخترانه سما

سيده فريما رودباري موسوي

1387/01/15

دبستان دخترانه سما

رومينا حيدرزاده پهلوياني

1389/01/15