آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

زنان بدانند

گروه تحقیق و پژوهش

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ اسلام

مدیریت عقیدتی سیاسی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

پیشگویی ها و آخر الزمان(جلد1و2)

اسماعیل شفیعی سروستانی

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه

رندان تشنه لب

محمدرضا جباران

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

شاهنامه فردوسی به نثر

سیدعلی شاهری لنگرودی

حماسی

دبستان پسرانه

با کودک بد قلق و نا آرام چه کنیم

جورجا دوگانجی

آموزشی والدین و مشاوران

دبیرستان دوره اول دخترانه

انتخابات مجلس شورای اسلامی

اداره کل تدوین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای فرماندهان

مدیرا ن سازمان بسیج

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه

قصه های شب مادربزرگ

انیسه کریمی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه

راهنمای پزشکی خانواده

دکتر علیرضا منجمی

افسردگی

دبیرستان دوره اول دخترانه

رساله آموزشی

رضا قربانیان

احکام

دبیرستان دوره اول دخترانه

کیمیای محبت

محمدی ری شهری

مذهبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

میلکا طاهری

مسابقه: مسابقات قهرمانی میدی والیبال دختران

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

سودا سميعي

1382/08/04

دبستان دخترانه

كيانا عبدل پناه كيوي

1388/08/07

دبستان پسرانه

رايان خوش خواهش

1390/08/06

دبیرستان دوره اول دخترانه

آيسا دلشاد

1385/08/02

دبستان پسرانه

اميرعلي گفتاري شمالي

1389/08/06

دبستان پسرانه

رادين سعادتمند كلواني

1392/08/06

دبستان پسرانه

مسيحا خسروي چهارخانه سر

1392/08/08

دبستان دخترانه

سيده هستي حسني صفت

1388/08/03

دبستان دخترانه

ساقي وطن دوست شيجاني

1387/08/06