آخرین اخبار مدارس


01 بهمندبستان دخترانه سما

01 بهمندبستان دخترانه سما

01 بهمندبستان دخترانه سما

30 دیدبستان دخترانه سما

30 دیدبستان دخترانه سما

30 دیدبستان دخترانه سما

30 دیدبستان دخترانه سما

29 دیدبستان دخترانه سما

29 دیدبستان دخترانه سما

29 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب را چطور بايد خواند؟

.........

کتاب راچطوربایدخواند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خوشا پرکشیدنت

مبینا عزیزی

شهادت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من و کتاب؟شوخی می کنی

.........

من و کتاب؟شوخی می کنی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبستان پسرانه سما

قصه هایاستنلی

ویلیام بی

معرفی مشاغل

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آیسا صیادی

مسابقه: در مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو در جمع 30 در

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهسا بلوک باشی

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سید زهرا بدری

مسابقه: در زمینه مکعب روبیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هیوا شوقی

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /رشته کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

حلیا صانعی مقدم

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هلیا صانعی مقدم

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /رشته کرال سینه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیناز عشوری زاد

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نهال سبحانی

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

حلیا صانعی مقدم

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارینا مظفری

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا صیاد طالبی

مسابقه: در مسابقات بین المللی ریاضی کانگورو در جمع 30 در

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده آیه موسوی

مسابقه: مسابقه انشانویسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده آیه موسوی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده آیه موسوی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا بدری

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده زهرا بدری

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

روناك ملكي

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسين فاطمي نياء

1388/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا شاهنده

1379/11/07

دبستان دخترانه سما

ايلين رمضاني

1386/11/06

دبستان دخترانه سما

ربيعه شفيقي

1388/11/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مليكا شوقي

1382/11/04