آخرین اخبار مدارس


01 آباندبستان دخترانه سما

29 مهردبستان پسرانه سما

29 مهردبستان پسرانه سما

26 مهردبستان پسرانه سما

25 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

24 مهردبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چهره نگاری دنیا

فرشته ساری

داستانهای فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نظام حقوق زن در اسلام

مرتضی مطهری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مفاتیح الجنان

عباس قمی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

انتخابات مجلس شورای اسلامی

اداره کل تدوین

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نقدی نو برشهادت وهابیت

فریدون طیوری

مذهبی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختری با روبان سفید

مژگان کلهر

داستانهای فارسی - قرن 14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خنده درمانی و پیامک ها خنده دار

سهیل نوری آق قلعه و رسول کشاور

پیامک ناب سنگین

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آشنایی با ترجمه و مفاهیم حکمتهای نهج البلاغه

م.ر.جویباری

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بوی جوی مولیان

جعفر ابراهیمی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خواب مارلین خوشگله و یک زرافه و نیم

شل سیلوراستاین و مایکل دوگانه

کتابی پراز اتفاقات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دژ هوش ربا

شکوه السادات خونساری نژاد

داستان های مثنوی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آيسا دلشاد

1385/08/02

دبستان دخترانه سما

كيانا عبدل پناه كيوي

1388/08/07

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حامديان

1385/08/02

دبستان دخترانه سما

دنيا آسا

1387/08/06

دبستان دخترانه سما

سيده هستي حسني صفت

1388/08/03

دبستان پسرانه سما

رايان خوش خواهش

1390/08/06