آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خنده درمانی و پیامک ها خنده دار

سهیل نوری آق قلعه و رسول کشاور

پیامک ناب سنگین

دبستان پسرانه سما

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شهبازان قله های ادب پارسی

سیدعلی شاهری لنگرودی

شاعران ایرانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

خوشا پرکشیدنت

مبینا عزیزی

شهادت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

حوصله‌ام پیش تو جا مانده است

مریم زندی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب را چطور بايد خواند؟

.........

کتاب راچطوربایدخواند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کبوتر سفید کنار آینه

احمدرضا احمدی

داستان‌های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شب مادربزرگ

انیسه کریمی

داستانهای کوتاه مذهب

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حوصله‌ام پیش تو جا مانده است

مریم زندی

شعر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهنامه فردوسی به نثر

سیدعلی شاهری لنگرودی

حماسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خنده درمانی و پیامک ها خنده دار

سهیل نوری آق قلعه و رسول کشاور

پیامک ناب سنگین

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آيدا آقازاده

1380/07/01

دبستان دخترانه سما

آوا علي جان زاده

1386/07/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

محبوبه نيكواحمدگورابي

1381/07/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه رسولي كومله

1385/07/03

دبستان دخترانه سما

مانا عليزاده

1384/07/07