آخرین اخبار مدارس


20 آباندبستان دخترانه سما

20 آباندبستان دخترانه سما

15 آباندبستان دخترانه سما

12 آباندبستان دخترانه سما

09 آباندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

سلیمان و حیوانات جنگل

محمود میرزایی دلاویز

داستان های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های قرآن

معصومه بیگم آزرمی

مذهبی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ

داستانی

دبستان پسرانه سما

]چگونه، فرزندانمان را در تحصیل یاری کنیم؟

کیانوش محمدی روزبهانی

موفقیت تحصیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ضرب المثل ها

رونالدریدوت

آموزشی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پیش دانشگاهی انگلیسی_فارسی

جمعی از نویسندگان

آموزشی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سوب پرایم،ورشکستگی جهان؟

فیلیپ وایشتر

رکود اقتصادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قهرمان

راندا برن

اسرار موفقیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دنیای جوان

علامه سید محمدحسین فضل الله

اجتماعی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راهنمای پزشکی خانواده

دکتر علیرضا منجمی

افسردگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آنیسا خورسندفر

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه غفارپور

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ملیکا آرش

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ارغوان رهبر

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ریحانه خدادادی

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تمنا شیرزاد

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده آیرین طاهایی

مسابقه: مسابقه فرهنگی و هنری(کتابخوانی)

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

بردیا مقربی

مسابقه: مسابقه جودو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه تجدد

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

شمیلا قنبرزاده

مسابقه: مسابقه فرهنگی و هنری(کتابخوانی)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ملیکا طاهری

مسابقه: جشنواره جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه عليزادسياه خاله سر

1389/08/25

دبستان پسرانه سما

اميررضا درواح

1389/08/26

دبستان دخترانه سما

پارميدا زاده گل محمدي

1387/08/30

دبستان پسرانه سما

امير پويا دريانورد

1391/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هليا قزويني

1384/08/29

دبستان دخترانه سما

هستي قنبرپور ويشكائي

1389/08/23

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانيه خطي زاده

1379/08/30

دبستان پسرانه سما

كارن حقاني فر

1386/08/27

دبستان پسرانه سما

آريا محمدي

1388/08/24

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رقيه پرنيان

1384/08/27

دبستان پسرانه سما

اميرارسلان پاشائي ميخوش

1391/08/23

دبستان دخترانه سما

مينا ميرزاجاني

1389/08/26

دبستان دخترانه سما

هستي مهردوست بدري

1387/08/23