آخرین اخبار مدارس


18 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبستان دخترانه سما

21 بهمندبستان دخترانه سما

19 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

19 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تازه هایی از ادبیات کهن برای نوجوانان پروین اعتصام

جعفر ابراهیمی

شعر پروین اعتصامی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حوصله‌ام پیش تو جا مانده است

مریم زندی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زایران عشق

متون ودانتای هند

چاپخانه آسمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مجموعه چگونه روی می دهد

لیندا تاگلیا فرو, مایک گراف, م

علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زائران عشق

از متون ودانتای هند

روانشناسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کتاب را چطور بايد خواند؟

.........

کتاب راچطوربایدخواند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کبوتر سفید کنار آینه

احمدرضا احمدی

داستان‌های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شاهنامه فردوسی به نثر

سیدعلی شاهری لنگرودی

حماسی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کبوتر سفید کنار آینه

احمدرضا احمدی

داستانی تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چه کسی پنیر من را برد؟

دکتر اسپنسر جانسون

روانشناسی

دبستان پسرانه سما

عروسکهای انگشتی

هدی عظیمی

آموزش خلاق کودک محور

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

سید زهرا بدری

مسابقه: در زمینه مکعب روبیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

بختیاری

مسابقه: تکواندو

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیناز عشوری زاد

مسابقه: تکواندو

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حلیا صانعی مقدم

مسابقه: مسابقات استانی شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا صانعی مقدم

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /شنای قورباغه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین فاطمه مهر آرا

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هیوا شوقی

مسابقه: در مسابقات قهرمانی المپیاد ورزشی /رشته کرال پشت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده آیه موسوی

مسابقه: مسابقه انشانویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روناک ملکی

مسابقه: مسابقات استانی شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

حلیا صانعی مقدم

مسابقه: مسابقات قهرمانی شطرنج اموزشگاه های بندر انزلی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده آیه موسوی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده زهرا بدری

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گلاره قنبربقایی

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سیده آیه موسوی

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا بدری

در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کنیم؟

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آیناز باغبان نوروز

از کجا خشونت نشأت گرفته و چگونه عده‌ای خشونت را می‌آموزند

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميررضا شيرين بشمني

1386/12/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه نيك سيماسامياني

1384/12/06

دبستان دخترانه سما

نوشا عبدولي

1384/12/01

دبستان دخترانه سما

حديثه سماك اماني

1384/12/04

دبستان دخترانه سما

ستايش محمدي رودسري

1385/12/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طهماسي وند

1385/12/01